VARFÖR BYGGS DET INGA VILLOR med garage och bensinstation i längre? Som den här, i Holmsveden. Byggd på mitten av 50-talet med garage, pumpar, butik och dekorränder. Efter att den lades ner någon gång på 70-talet tog man bort pumpar och skyltar. Men de försvann inte långt bort, allt ligger kvar på tomten. Tre Star 76-pumpar, och skyltar med både den gamla och nya loggan.

Gulfmacken i Holmsveden klarade inte tidens gång och dess ändrade förutsättningar. Det gjorde däremot BP...

En bit in i skogen hittade vi den andra Gulfskylten. Kul att grejerna är kvar, om än inte på originalplats.

Foto juni 1997.
Copyright © Roy Mårtensson
Tillbaka till index