Koppartrans gamla raffinaderi vid Bräcke, Göteborg. Numera Shell. Foto april 1997.

HUR KOMMER DET SIG ATT DET FINNS så (jämförelsevis) många Koppartranscisterner kvar? Bolaget fanns ju bara i 10 år!

Ute vid oljehamnarna i Göteborg ligger Shells raffinaderi. Detta var från början byggt av Koppartrans, en "byggsats" som de beställde från USA och som skickades över med båt. "Det luktar Koppartrans" brukade lokalbefolkningen säga när vinden låg på från området. Efter att ha varit Shell i flera decennier kunde man knappast tro att något var kvar från det ursprungliga bolaget. Men se, när man tog bort den yttre isoleringen på cisternen, kom den gamla loggan åter fram. Helt skyddad från väder och vind.

Tyvärr är det sedan länge bestämt att cisternen skall rivas, men än står den kvar. Jag åker förbi då och då, och lovar att rapportera om något händer. Shell har faktiskt sagt att själva loggan skall skäras bort och bevaras när tiden kommer.

En annan cistern som finns kvar är den i Kalmar, som har stått där sedan tidernas begynnelse, enligt herr Blomqvist. Dessutom skall det finnas en inne på Limmareds glasbruk, söder om Borås. Känner ni till fler?

Tjärhovet, Kalmar. Foto J. Haraldsson, februari 1998. Tack Bosse Blomqvist för bilden!

Copyright © Roy Mårtensson
Tillbaka till index