BENSINFÖRSÄLJNINGEN UPPHÖRDE BARA några månader innan vi kom dit, men i verkstaden är det fortfarande full rulle. Funkisanläggningens exteriör är nästan helt i originalskick, endast Gulfbokstäverna saknas. Inne på kontoret hänger ett svarvitt flygfotografi av den då nybyggda macken. Om du ber snällt kanske du får komma in och titta.

Foto juni 2000.
Copyright © Roy Mårtensson
Tillbaka till index