En norsk Texacomack i Oslo med amerikanska pumpar och en skylt nästan lika stor som stationshuset. Foto tidigt 50-tal, från Jon Kvale.

Index