UNO-X HAR FUNNITS SEDAN 1959, och är ett av de trevligaste märkena som finns idag. Dels tack vare att de aldrig kört med lika hård enhetlighetsdiktatur som de andra stora bolagen. Man kan fortfarande se tydliga spår av den gamla tiden på deras mackar. För sådär 10 år sedan köpte de ett stort antal av BP:s mindre stationer. När dessa skyltades om, var man mycket sparsam med omprofileringen. Oftast satte man bara upp en ny skylt i den befintliga stolpen, och satte upp nya pumpar. Andra skyltar, dekaler och färger från BP-tiden fick glädjande nog sitta kvar. Detta gäller förstås även stationer av andra märken som de skyltat om.

Uno-X är också en av de få märke som funnits länge. Det är bara de och Shell, som funnits i över 40 år.

Ett annat faktum som gör de så trevliga är att använder två olika logotyper! Dels den nya, som kanske skall uppfattas som en svängande väg, men på huvudskylten är det alltid den gamla! Detta gör naturligtvis inget, då den gamla så klart är snyggare.

Gamla och nya loggan. Båda används!
Hade verkligen de gamla mackarna ett stort X mellan pumparna?
Till vänster: En stor pelarskylt av den gamla typen. Fortfarande kan man finna en hel del sådana. Ovan: Minne från tiden då Uno-X och BP samarbetade.
Numera ägs Uno-X av Hydro, och ett antal stationer har skyltats om. Ytterligare ett mindre antal kommer att bli Hydro inom två år. Men Uno-X som varumärke kommer att finnas kvar, tack och lov. Var skulle annars killarna i Svenska småbils och rusdrycks-förbundet tanka nu när BP är borta?

Copyright © Roy Mårtensson
Tillbaka till index